1. Hjem
  2. Presseomtale
  3. Her står maskinvaskerne utendørs hele året

Her står maskinvaskerne utendørs hele året

oblad.no

På 14 år har Ekspert maskinutleie AS på Langhus økt maskinparken fra 3 til 400 anleggsmaskiner. Nå ønsker daglig leder Kjell Sæter å kjøpe cirka 3,5 mål av Ski kommune.


– Vi har lyst til å bygge et nytt og moderne verksted med vaskehall. Det er ikke bra for vaskerne å stå ute hele året. I tillegg er det så trangt ute på plassen her at lastebilene ikke får snudd. De må rygge ut porten, og det skaper potensielt farlige trafikksituasjoner daglig, forteller Kjell Sæter.

De folkevalgte avgjør

I morgen kveld bestemmer politikerne i Ski om firmaet får kjøpe de cirka 3,5 målene. Området firmaet har bedt om, er egentlig regulert til idrettsformål og ligger helt inntil de 2,5 målene Ekspert maskinutleie AS allerede eier.


Ekspert maskinutleie AS har syv ansatte på Langhus og to i Bærum. Firmaet omsetter for 40 millioner i året. Omsetningen har økt jevnt og trutt de siste årene med 25-30 prosent årlig, ifølge Sæter.


–Er det da nok med 3,5 mål ekstra, på sikt?
–Jeg ser det kan bli et problem med plassen på sikt hvis økningen fortsetter. Vi leier ut anleggsmaskiner til næringslivet primært, men også private. Markedet fortsetter å øke, forteller Sæter.

 

Vil selge på vilkår

Rådmann Audun Fiskvik er innstilt på å selge tomten, på den betingelsen at Ekspert maskinutleie passer på at fyllmasse og støttemur ikke kommer inn på kommunens grunn. Firmaet må også selv betale for omreguleringen av tomten til næringsformål. Den omtalte tomten består av høye grantrær, bratt terreng og har en kraftlinje rett nedenfor, og er vanskelig for kommunen å utnytte til idrettsformål.


Skulle politikerne likevel gå imot rådmannens innstilling, står ikke Sæter og kollegene rådville:


– Vi har sett på muligheten for tomt i en av nabokommunene hvis dette ikke går i orden.


Men han vil helst at firmaet får bli og utvide på Langhus.


– Det er en dyr prosess å flytte. Vi har vært her siden 1998, og folk vet hvor de finner oss.

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.