Vi er et av Norges største utleieselskaper
innen masseforflytningsmaskiner

Til produkter

Hvorfor leie?

Ved å leie kan din bedrift få akkurat de maskinene som passer til et bestemt oppdrag, uten å måtte tenke på at maskinene må ha så og så mange driftstimer for at den skal betale seg. Leiebeløpet kan utgiftsføres direkte på oppdraget eller entreprenør, noe som gir enkel økonomisk styring. Den tekniske utviklingen skjer raskt og nye og bedre maskiner kommer på markedet, noe som gjør det nesten umulig for kundene å skifte ut sine maskiner i samme takt som utviklingen. 

 

Vi yter rask og god service for våre kunder. Det går sjelden mer enn én times tid fra en kunde ringer til maskinen er levert. 

 Les våre vilkår

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.