Presseomtale

Pressemelding 1. mars 2018

Ekspert Maskinutleie AS flytter Romerikeavdelingen fra Lørenskog til Industriveien 22A på Skedsmokorset

Vår avdeling på Romerike har lenge hatt utfordringer med for lite plass til alt av maskiner og utstyr. Det er derfor en stor glede å kunne ønske våre kunder og ansatte velkommen til nye lokaler i Industriveien 22A på Skedsmokorset. Her er det bedre plass til alt lagring, klargjøring og reparsjoner, og det er enkelt å finne frem.

Fra E6-en kan man velge avkjøring 45 Skedsmokorsset eller avkjøring 46 Berger. Industriveien krysser Trondheimsveien mellom Skedsmokorset og Berger.

Vi ser frem til å kunne betjene våre kunder på en enda bedre måte og til at våre medarbeidere får et triveligere arbeidsmiljø!

Velkommen innom!

Fakta om selskapet:

Ekspert Maskinutleie AS ble etablert i 1998 på Langhus i Ski. Selskapet har i dag 30 ansatte, fordelt på fire avdelinger: Langhus, Bærum, Drammen og Romerike. Utleieparken er på godt over 1200 objekter, blant annet 150 minigravere og gravemaskiner. Denne vil fra 1. januar 2018 øke med mer enn 500 enheter, hvorav en stor del er maskiner. Omsetningen i 2016 var kr 100 millioner.
Kundene er stort sett store og mellomstore entreprenører, anleggsgartnere, samt statlige og kommunale virksomheter.

Kontakt:

Kenneth Mikkesen, avdelingsleder, Ekspert Maskinutleie AS, tlf.: 474 54 612
Kjell Sæter, Daglig leder, Ekspert Maskinutleie AS, tlf.: 920 32 445
Arvid Vegge, styreformann i Ekspert Maskinutleie AS. Tlf.: 932 03 300.

            

 

Pressemelding 19. januar 2018

Hæhre & Isachsen Maskinutleie signerer endelig avtale om kjøp av 50% av Ekspert Maskinutleie

Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS, et datterselskap under BetonmastHæhre, har i dag signert avtalen om kjøp av 50 prosent av aksjene i Ekspert Maskinutleie AS. Dermed styrker Hæhre & Isachsen Maskinutleie posisjonen som et av Norges ledende maskinutleieselskap.

- Med denne avtalen får vi en større og mer variert maskinpark, og i tillegg styrker vi vår geografiske tilstedeværelse. Dermed er vi bedre rustet til å møte kundenes behov for maskiner og utstyr, uttaler Lars Hæhre, styreformann i Hæhre & Isachsen Maskinutleie.

Hæhre & Isachsen Maskinutleie har tradisjonelt hatt ekspertise på tyngre anleggsmaskiner, mens Ekspert Maskinutleie har fokusert på mindre anleggsmaskiner samt utstyr til bygg- og anleggsbransjen.

 

Ekspert Maskinutleie fornøyd med avtalen

- Dette er en god avtale for Ekspert Maskinutleie, sier daglig leder, Kjell Sæter. – Selskapet vil bli hovedleverandør av små maskiner og utstyr til alle deler av BetonmastHæhre-konsernet, noe som legger til rette for en god utvikling for selskapet.

Alle ansatte i Ekspert Maskinutleie AS fortsetter som før, og bemanningen vil øke gjennom rekruttering. Selskapet skal videreføres under dagens profil.

 

Utvider maskinparken på grunn av stor etterspørsel

Hæhre & Isachsen Maskinutleie opplever stor etterspørsel i markedet, og tidligere denne måneden inngikk selskapet avtale om kjøp av 20 40-tonns DA40 Doosan dumpere. Avtalen med Ekspert Maskinutleie legger til rette for videre vekst innen en annen viktig del av utleiemarkedet.

- Som en ledende aktør innen utleiemarkedet må vi til enhver tid sørge for å ha en moderne maskinpark som svarer på kundenes behov. Avtalen med Ekspert Maskinutleie er i så måte strategisk viktig, sier Lars Hæhre.

Det var i oktober 2017 at partene inngikk en intensjonsavtale. Med dagens signering gjenstår kun godkjennelse fra konkurransemyndighetene før avtalen er endelig gjennomført.

- De siste månedene har partene jobbet godt med å bli bedre kjent, og vi er enda sikrere nå på at dette er en strategisk god avtale for begge selskapene, sier Kjell Sæter.

 

Kontaktinformasjon:

Lars Hæhre: 958 17 581, styreformann i Hæhre & Isachsen Maskinutleie

Kjell Sæter: 920 32 445, daglig leder, Ekspert Maskinutleie AS

 

Om Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS

Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS ble grunnlagt i 2004, og er i dag et datterselskap i BetonmastHæhre. Selskapet forsyner entreprenørselskapene i BetonmastHæhre med maskiner og utstyr som de til enhver tid trenger. Selskapet har i tillegg tett samarbeid med Hæhre & Isachsen Verksted AS i forbindelse med reparasjon og oppfølging av maskiner og utstyr.

Hæhre & Isachsen Maskinutleie har per i dag ca. 850 store maskiner og ca. 2 200 utleieenheter i maskinparken. Omsetningen i 2016 var på MNOK 325.  Av omsetningen er mellom 10–15 prosent utleie til eksterne kunder, mens resten er til selskaper i BetonmastHæhre-konsernet.

 

Om Ekspert Maskinutleie AS

Ekspert Maskinutleie AS ble etablert i 1998 på Langhus i Ski. Selskapet har i dag 30 ansatte, fordelt på fire avdelinger: Langhus, Bærum, Drammen og Romerike. Utleieparken har mer enn 1 200 objekter med blant annet 150 minigravere og gravemaskiner. Omsetningen i 2016 var MNOK 100.

Kundene er stort sett store og mellomstore entreprenører, anleggsgartnere, samt statlige og kommunale etater. 

Fornøyde parter er sikre på at dette blir en god avtale. F.v.: Frank Ole Sørensen, daglig leder Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS, Roger Kjenås, daglig leder Isachsen Maskin AS, Kjell Sæter, daglig leder Ekspert Maskinutleie AS, Lars Hæhre, styreformann Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS og Arvid Vegge, styreformann Ekspert Maskinutleie AS.

             

 

Pressemelding 5. oktober 2017

HÆHRE & ISACHSEN MASKINUTLEIE KJØPER 50 PROSENT AV EKSPERT MASKINUTLEIE

Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS, et datterselskap under BetonmastHæhre, har inngått en intensjonsavtale med Ekspert Maskinutleie AS om kjøp av 50 prosent av aksjene i selskapet. Dette er et strategisk grep fra begge selskaper for å utvikle seg og skape vekst.

De to selskapene er store på hver sin type anleggsmaskiner, og vil i så måte utfylle hverandre godt. Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS er et av Norges største maskinutleieselskap med ekspertise på tyngre anleggsmaskiner. Ekspert Maskinutleie AS er et meget solid og profesjonelt maskinutleieselskap med ekspertise på mindre anleggsmaskiner og små maskiner samt utstyr til bygg- og anleggsbransjen.

En viktig del av oppkjøpet er et ønske om økte markedsandeler på maskinutleiemarkedet.

For våre kunder innebærer oppkjøpet at vi får en større maskinpark og bredere geografisk tilstedeværelse. Dette gjør oss bedre rustet til å møte kundenes behov for maskiner og utstyr. Vi vil i enda større grad kunne tilby den kapasitet og kompetanse som våre kunder etterspør, uttaler Lars Hæhre, styreformann i Hæhre & Isachsen Maskinutleie.

- I tillegg til det eksterne utleiemarkedet, vil selskapene nå kunne tilby et bredere spekter av maskiner til en enda større del av BetonmastHæhrekonsernet.

- Vi i Ekspert Maskinutleie AS ser på BetonmastHæhre som et meget spennende konsern, sier daglig leder i Ekspert Maskinutleie, Kjell Sæter. Selskapet vil bli hovedleverandør av små maskiner og utstyr til alle deler av konsernet, og med dette vil muligheten for ytterligere vekst rundt om i Norge bli et av hovedmålene for oss.

Alle ansatte i Ekspert Maskinutleie AS fortsetter som før, og bemanningen vil øke gjennom rekruttering. Selskapet skal videreføres under dagens profil.

Det tas forbehold om at oppkjøpet godkjennes i styrene til de respektive selskapene. Oppkjøpet er planlagt å være gjeldende fra 01.01.18.

 

Fakta om selskapene:

Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS ble grunnlagt i 2004, og er i dag et datterselskap i BetonmastHæhre. Selskapet forsyner entreprenørselskapene i BetonmastHæhre med maskiner og utstyr som de til enhver tid trenger. Har i tillegg tett samarbeid med Hæhre & Isachsen Verksted AS i forbindelse med reparasjon og oppfølging av maskiner og utstyr.

Selskapet har per i dag ca 850 store maskiner og totalt ca 2200 utleieenheter i maskinparken. Har 12 ansatte som fordeler seg på 7 stk på kran og flyttebiler, 2 stk på lager/tomt, en på Vikersund og en på Solbergelva, samt en transportleder som tar seg av alle transportoppdrag i forbindelse med maskinflytting osv. I tillegg kommer administrasjonen på to stk.

Selskapet omsatte i 2016 for 325 mnok og for 2017 er forventet omsetning rundt 500 mnok. Av omsetningen er mellom 10-15% utleie til eksterne kunder, mens resten er til selskaper i BetonmastHæhre-konsernet.

Ekspert Maskinutleie AS ble etablert i 1998 på Langhus i Ski.  Selskapet har i dag 30 ansatte, fordelt på fire avdelinger: Langhus, Bærum, Drammen og Romerike. Utleieparken mer enn 1200 objekter, blant annet 150 minigravere og gravemaskiner. Omsetningen i 2016 var kr 100 millioner.

Kundene er stort sett store og mellomstore entreprenører, anleggsgartnere, samt statlige og kommunale etater. 

Kontakt:

Arvid Vegge, styreformann i Ekspert Maskinutleie AS. Tlf.: 932 03 300.

Lars Hæhre. Tlf.: 958 17 581

Kjøper Drammen Maskinutleie

Et av landets største maskinutleieselskaper har kjøpt alle aksjene i Drammen Maskinutleie AS. Nå slås de to selskapene sammen til ett selskap.

DRAMMEN: Det var tidligere denne uken at selskapenes ledelse ble enige om at Ekspert Maskinutleie skulle overta Drammen Maskinutleie fra 1. august. 

Les mer:

http://www.dt.no/kjoper-drammen-maskinutleie/s/5-57-121244 

Ekspert Maskinutleie har kjøpt aksjene i Drammen Maskinutleie

De to selskapenes ledelse er blitt enige om at Ekspert Maskinutleie overtar Drammen Maskinutleie fra 1 august 2015.

Driften vil videreføres fra alle avdelinger i Langhus, Drammen, Bærum og Oslo under profilen til Ekspert Maskinutleie. Nåværende daglig leder i Drammen Maskinutleie, Oddvard Lien fortsetter som avdelingsleder i Drammen. Kjell Sæter vil fortsette som selskapets daglig leder.

De to selskapene omsatte i fjor til sammen ca kr 80 mill som i all hovedsak er utleie av anleggsmaskiner, lifter og annet byggrelatert utstyr. Forventet omsetning i 2015 er ca kr 90 mill. Selskapene sysselsetter til sammen 28 årsverk.


Les mer:

http://www.bygg.no/article/1241098 

Ekspert Maskinutleie kjøper Drammen Maskinutleie AS

Overtar konkurrenten og tar gasellegrep på proffbransjen.

Ekspert Maskinutleie har åpnet lommeboken og handlet konkurrenten Drammen Maskinutleie. Overtakelsen finner sted 1. august.

Dermed får gasellebedriften tettere grep om proffbransjen på Østlandet.

Begge selskapene har nemlig siktet seg inn på samme marked; utleie av anleggsmaskiner til proffkunder i østlandsområdet.

Les mer:

http://www.klikk.no/tungt/anleggsmagasinet/article1595733.ece 

Kjøper Drammen Maskinutleie

Ekspert Maskinutleie AS har kjøpt aksjene i Drammen Maskinutleie AS.

De to selskapenes ledelse er i dag blitt enige om at Ekspert Maskinutleie overtar Drammen Maskinutleie fra 1 august 2015, melder Ekspert maskinutleie i en pressemelding.

Driften vil videreføres fra alle avdelinger under profilen til Ekspert Maskinutleie:

  • Langhus
  • Drammen
  • Bærum
  • Oslo

 

Les mer:

http://www.at.no/anlegg/2015-06-24/Kj%C3%B8per-Drammen-Maskinutleie-15519.html 

Pressemelding

Ekspert Maskinutleie AS har kjøpt aksjene i Drammen Maskinutleie AS

De to selskapenes ledelse er i dag blitt enige om at Ekspert Maskinutleie overtar Drammen Maskinutleie fra 1 august 2015.  Driften vil videreføres fra alle avdelinger:

  • Langhus
  • Drammen
  • Bærum
  • Oslo

under profilen til Ekspert Maskinutleie.  Nåværende daglig leder i Drammen Maskinutleie, Oddvard Lien fortsetter som avdelingsleder i Drammen.  Kjell Sæter vil fortsette som selskapets daglig leder.

De to selskapene omsatte i fjor til sammen ca kr 80 mill som i all hovedsak er utleie av anleggsmaskiner, lifter og annet byggrelatert utstyr.  Forventet omsetning i 2015 er ca kr 90 mill.  Selskapene sysselsetter til sammen 28 årsverk.

For våre kunder innebærer dette at vi får en større maskinpark og bredere geografisk tilstedeværelse som gjør oss bedre rustet til å møte deres behov for maskiner og utstyr.  Etter oppkjøpet vil vi i enda større grad kunne tilby både kapasitet og kompetanse som våre kunder etterspør.

Ekspert Maskinutleie AS ble etablert i 1998 på Langhus i Ski.  Drammen Maskinutleie AS ble etablert i 2001 i Drammen.  Begge selskaper har operert i det samme segment med hovedfokus på anleggsmaskiner til proffkunder på sentrale østlandsområde.

 

Henvendelser rettes til Kjell Sæter, 92032445

 

Har over 100 Kubota-maskiner 

Ekspert Maskinutleie AS er uten tvil en av Hymax sine aller beste kunder.

- Vi har nesten 100 Kubota gravemaskiner og 20-30 Kubota-dumpere i vår utleiepark, opplyser Sæter.yggeindustrien treffer Knut Tangen fra Hymax og Rolv Sæter i Ekspert Maskinutleie på Kubota-standen på Intermat. Sæter forteller at Ekspert Maskinutleie har vært trofast Kubota-kjøper i mange år.

Kvaliteten på produktet er Sæters svar på hvorfor Ekspert Maskinutleie foretrekker Kubota.

Les mer

Strøken monteringsjobb hos Gasellebedrift

- Det har gått stort sett som planlagt og vi var ferdige i tide, forteller kundeansvarlig
Bjørn-Erik Halvorsen hos TESS Østfold as avdeling Ski. Han og kollegaene Sigbjørn Kjos
og Simon Loyd Andersen avsluttet i januar et omfattende monteringsprosjekt hos Ekspert
Maskinutleie as på Langhus i Akershus. Sluttattesten var enkel og grei: Godt jobba!

Les mer.pdf